Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet

Under 2018 och 2019 utvecklas Citylab - Hållbarhetsindikatorer för stadsdelar. Certifieringen ska utvärdera hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång.

Cirka 40 representanter från våra medlemsföretag jobbar för fullt i arbetsgrupper med att ta fram indikatorer och utvärdera utkastet till en certifieringsmodell.

Betatest och remiss påbörjas i april 2019 och lansering planeras till den 4 november 2019.

Finansiering sker genom våra medlemmars arbetsinsats och med medel från Formas.