Citylab för färdiga stadsdelar

Under 2018 och 2019 utvecklas Citylab för färdiga stadsdelar. Då mäts hur hållbar en stadsdel är utifrån Citylabs tio övergripande hållbarhetsmål.

Cirka 40 representanter från våra medlemsföretag jobbar för fullt i arbetsgrupper med att ta fram indikatorer och utvärdera utkastet till certifieringsmodell.

Betatest sker i januari 2019, remiss april-juni 2019 och lansering planeras till oktober 2019.

Finansiering sker genom våra medlemmars arbetsinsats och medel från Formas.