Remiss för NollCO2

Ta chansen att vara med och påverka! NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad. Nu finns det i en remissversion för manual 1.0 NollCO2 Ny byggnad.

Idag går det inte att bygga helt utan klimatpåverkan då energisystemen som används för att producera byggmaterial ännu har stora fossila inslag.

Manualen för NollCO2 tillhandahåller en metod, vägledning och krav som driver utvecklingen framåt genom två huvudspår:

» NollCO2-projekt reducerar växthusgasutsläppen när de pressas att klara en procentuell reduktion mot en byggnadstypisk baseline.

» NollCO2-projekt balanserar kvarvarande utsläpp genom klimatåtgärder i form av investering i förnybar elproduktion, energieffektivisering och i vissa fall klimatkompensering.

Certifieringen är nu ute på remiss till och med den 29 maj 2020.

För att snabbt sätta dig in i remissversionen rekommenderar vi att du läser remissbrevet först. Det innehåller viktig information om vad vi önskar feedback på.