Utveckling av Citylab

Citylab fortsätter utvecklas. Den första delen i Citylab-certifieringen, för planeringsskedet, lanserades i januari 2018. I början av 2019 lanseras den andra delen av certifieringen, för genomförandeskedet. Den tredje delen lanseras under hösten 2019.

Samtidigt som dessa delar utvecklas pågår också ett arbete med att genomföra en internationalisering av systemet.

Läs mer om de olika delarna nedan.