Utveckling av Citylab

Citylab fortsätter utvecklas. Den första delen i Citylab-certifieringen, Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet, lanserades i januari 2018. I början av 2019 lanseras den andra delen av certifieringen, Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Den tredje delen ska värdera hållbarheten i en färdig stadsdel och släpps under hösten 2019.

Samtidigt som dessa delar utvecklas pågår också ett arbete med att genomföra en internationalisering av systemet.

Läs mer om de olika delarna nedan.

Aktuellt

Nu testas nästa del av Citylab-certifieringen

Nästa vecka startar betatesterna av nästa del av Citylab, Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Den nya delen – Citylab Guide för aktörer, ska fokusera på aktörers handlings...

Nu släpps remissen för ny del av hållbarhetscertifieringen Citylab

Nu släpper Sweden Green Building Council remissversionen av Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Guiden ger aktörer i stadsutvecklingsprojekt vägledning fö...

Första stadsdelen hållbarhetscertifierad enligt Citylab

Stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg är nu certifierad enligt Citylab Guide 2.0, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Projektet är först ut att certifieras med Citylab, Sweden Green Building Co...

Workshop för ny del av Citylab

Efter ett väldigt engagerat arbete under hösten har nu arbetsgrupperna som arbetat med utvecklingen av “Citylab hållbarhetsvärdering av stadsdelar” avslutat sitt arbete. Gruppledarna har ...