Utveckling av Citylab

Citylab fortsätter att utvecklas. Den första delen i Citylab-certifieringen, Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet, lanserades i januari 2018. I början av 2019 lanseras den andra delen av certifieringen, Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Den tredje delen ska värdera hållbarheten i en färdig stadsdel och släpps under hösten 2019.

Samtidigt som dessa delar utvecklas pågår också ett arbete med att genomföra en internationalisering av systemet.

Läs mer om de olika delarna nedan.

Aktuellt

Vi tackar för alla remissvar!

Remissperioden för Citylab certifiering av stadsdelar avslutades i början av juni och SGBC har fått in många remissynpunkter. Synpunkterna kommer bland annat från kommuner, konsultföretag, fastighetsb...

Nu släpps remissen för Citylab certifiering av stadsdelar

Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet ska utvärdera hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång. Nu kan du tycka till om den nya certifier...

Var först ut att testa Citylab för stadsdelar

Senare i år släpps den första svenska certifieringen som utvärderar hållbarheten i en stadsdel, med arbetsnamnet Citylab certifiering för stadsdelar. Nu söker Sweden Green Building Council tre stadsde...

Nu testas nästa del av Citylab-certifieringen

Nästa vecka startar betatesterna av nästa del av Citylab, Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Den nya delen – Citylab Guide för aktörer, ska fokusera på aktörers handlings...