Utveckling av Citylab

Citylab fortsätter utvecklas. Den första delen i Citylab-certifieringen, Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet, lanserades i januari 2018. I början av 2019 lanseras den andra delen av certifieringen, Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Den tredje delen ska värdera hållbarheten i en färdig stadsdel och släpps under hösten 2019.

Samtidigt som dessa delar utvecklas pågår också ett arbete med att genomföra en internationalisering av systemet.

Läs mer om de olika delarna nedan.