Utveckling av Citylab

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden. Delar av systemet är färdigt och har tagits i bruk, medan andra delar fortfarande är under utveckling.

Utvecklingsarbetet med Citylab påbörjades 2010 inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Tusentals personer har involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, arkitektkontor, konsulter, högskolor med flera.

Utvecklingen av Citylab har skett i tät samverkan med akademin, bland annat genom flertalet forskningsprojekt, som Decode, C/O City, Södertörnsmodellen och Nordic Urban Development. De största finansiärerna i forskningsprojekten har varit Vinnova, Formas, Nordic Innovation och Energimyndigheten. SGBC:s medlemmar och andra intressenter har bidragit aktivt under tio år genom finansiering, tid och kunskap.

Läs mer nedan om de delar av Citylab som är under utveckling just nu.

Aktuellt inom utvecklingen av Citylab

Nu kan stadsutveckling hållbarhetscertifieras – från idé till genomförande

Idag släpper Sweden Green Building Council en guide och tre certifieringar som ska göra visionen om den hållbara staden till verklighet. Med Citylab Guide - Hållbar stadsutveckling i planering och gen...

Vi tackar för alla remissvar!

Remissperioden för Citylab certifiering av stadsdelar avslutades i början av juni och SGBC har fått in många remissynpunkter. Synpunkterna kommer bland annat från kommuner, konsultföretag, fastighetsb...

Nu släpps remissen för Citylab certifiering av stadsdelar

Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet ska utvärdera hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång. Nu kan du tycka till om den nya certifier...

Var först ut att testa Citylab för stadsdelar

Senare i år släpps den första svenska certifieringen som utvärderar hållbarheten i en stadsdel, med arbetsnamnet Citylab certifiering för stadsdelar. Nu söker Sweden Green Building Council tre stadsde...