Utveckling av Citylab

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden. Delar av systemet är färdigt och har tagits i bruk, medan andra delar fortfarande är under utveckling.

Utvecklingsarbetet med Citylab påbörjades 2010 inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Tusentals personer har involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, arkitektkontor, konsulter, högskolor med flera.

Utvecklingen av Citylab har skett i tät samverkan med akademin, bland annat genom flertalet forskningsprojekt, som Decode, C/O City, Södertörnsmodellen och Nordic Urban Development. De största finansiärerna i forskningsprojekten har varit Vinnova, Formas, Nordic Innovation och Energimyndigheten. SGBC:s medlemmar och andra intressenter har bidragit aktivt under tio år genom finansiering, tid och kunskap.

Läs mer nedan om de delar av Citylab som är under utveckling just nu.

Aktuellt inom utvecklingen av Citylab

Nytt internationellt manifest för en hållbar byggd miljö

Ett nytt manifest uppmanar Europas beslutsfattare att driva en mer effektiv klimatpolitik med den byggda miljön i centrum....

Remiss: Miljöbyggnad 4.0 Ombyggnad

Miljöbyggnad 4.0 ombyggnadsmanual är nu ute på remiss. Svarstiden för remissen är till och med den 15 maj....

Ny spetskompetens till SGBC – tillsätter tre expertroller

SGBC stärker nu sin interna expertkompetens inom tre prioriterade områden; cirkularitet, klimatpåverkan och närlingsliv/politik. Satsningen på de nya expertrollerna är ett led i SGBC:s utvecklingsresa...

Förlängda svarstider för projekt i BREEAM-SE

På grund av ett stort inflöde av ansökningar om certifiering i BREEAM-SE kommer vi att under en period behöva förlänga våra svars- och handläggningstider. Detta gäller för granskningar, tekniska frågo...

Sveriges klimatpolitik är undermålig — det behövs för att omställningen ska ta fart

I Klimatpolitiska rådets rapport som lämnades över till regeringen igår står det tydligt: Sveriges beslutsfattare agerar för långsamt och gör för lite. Samtidigt vet vi att våra medlemmar behöver bätt...

Så ska Miljöbyggnad och BREEAM-SE hjälpa försäkringsbolagets kunder att bygga hållbart

I försäkringsbolaget Ifs nya initiativ Hållbart bygge används två av de mest använda certifieringssystemen i Sverige – Miljöbyggnad och BREEAM-SE – för att säkerställa att hållbarhet är i fokus vid åt...

Nya EPBD: möjligheter och viktiga beslut

Igår röstades nya energiprestandadirektivet (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) igenom i Europaparlamentet med en stor majoritet. Ett viktigt beslut för Europa och inte minst för Sverige...

Nu satsar SGBC på e-learning – först ut är Miljöbyggnad iDrift

SGBC satsar just nu på att ta fram flera e-learning-utbildningar inom hållbarhetscertifiering för bygg- och fastighetsbranschen. Först ut är en introduktionsutbildning för certifieringen Miljöbyggnad ...