Utveckling av Citylab

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden. Delar av systemet är färdigt och har tagits i bruk, medan andra delar fortfarande är under utveckling.

Utvecklingsarbetet med Citylab påbörjades 2010 inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Tusentals personer har involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, arkitektkontor, konsulter, högskolor med flera.

Utvecklingen av Citylab har skett i tät samverkan med akademin, bland annat genom flertalet forskningsprojekt, som Decode, C/O City, Södertörnsmodellen och Nordic Urban Development. De största finansiärerna i forskningsprojekten har varit Vinnova, Formas, Nordic Innovation och Energimyndigheten. SGBC:s medlemmar och andra intressenter har bidragit aktivt under tio år genom finansiering, tid och kunskap.

Läs mer nedan om de delar av Citylab som är under utveckling just nu.

Aktuellt inom utvecklingen av Citylab

”Prioritera utvecklingen av hållbara stadsplaner”

I en debattartikel som publicerades i tidningen Hållbart samhällsbyggande den 13 september uppmanar Carolina Larsson, avdelningschef certifiering och chef Miljöbyggnad/Miljöbyggnad iDrift hos SGBC, Sv...

SGBC stärker organisationen med ny utbildningschef

Karin Quinn rekryteras som ny utbildningschef hos SGBC. Hon kommer att ansvara för drift och utveckling av SGBC:s kurser och utbildningar....

Instruktioner för användarhantering i BGO

I syfte att förbättra användarhanteringen i SGBC:s digitala verktyg Building Green Online, BGO, har en ny nivå för organisationer införts. Här hittar du information om den nya organisationsnivån och i...

SGBC internrekryterar ny chef för BREEAM

Marika Gille tillträder som ny chef för BREEAM. Hon ska leda SGBC:s arbete med certifieringssystemen BREEAM-SE och BREEAM Infrastructure.  ...

”Klimatanpassningen av vår byggnation går för långsamt”

SGBC:s vd Lotta Werner Flyborg uppmanar till större politiskt engagemang för klimatanpassningen i en debattartikel som publicerades i tidningen Dagens Samhälle den 16 augusti. ...

Ny funktion lanseras i BGO för att förenkla administration av projekt

För att underlätta administrationen av projekt och användare i SGBC:s digitala verktyg Building Green Online, BGO, lanseras den 25 augusti en ny funktion i verktyget. ...

En sommarhälsning till SGBC:s medlemmar

Nu är sommaren äntligen här och med den förhoppningsvis tid för välbehövlig återhämtning och rekreation, men innan dess några ord från vår vd, Lotta Werner Flyborg....

Hållbarhet i planeringsskedet med Citylab – erfarenheter från Gottorp

Gottorp utanför Malmö blir Skanskas första Citylab-certifierade stadsdel och kommer vid färdigställandet att omfatta cirka 550 bostäder. För att säkra ett gediget hållbarhetsarbete från början till sl...