Utveckling av Citylab

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden. Delar av systemet är färdigt och har tagits i bruk, medan andra delar fortfarande är under utveckling.

Utvecklingsarbetet med Citylab påbörjades 2010 inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Tusentals personer har involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, arkitektkontor, konsulter, högskolor med flera.

Utvecklingen av Citylab har skett i tät samverkan med akademin, bland annat genom flertalet forskningsprojekt, som Decode, C/O City, Södertörnsmodellen och Nordic Urban Development. De största finansiärerna i forskningsprojekten har varit Vinnova, Formas, Nordic Innovation och Energimyndigheten. SGBC:s medlemmar och andra intressenter har bidragit aktivt under tio år genom finansiering, tid och kunskap.

Läs mer nedan om de delar av Citylab som är under utveckling just nu.

Aktuellt inom utvecklingen av Citylab

En sommarhälsning till våra medlemmar

SGBC:s vd Lotta Werner Flyborg blickar tillbaka på en händelserik vår samt berättar om kommande höjdpunkter i höst....

Öppettider och certifiering under sommaren

Under juli och augusti kommer våra svarstider och handläggningstider vara lite längre än vanligt på grund av semestertider, men vi arbetar för att återkoppla så snabbt vi kan. Vecka 29-30 håller SGBC ...

Inför EU-valet: 4 snabba klimatpolitiska frågor till toppkandidaterna

SGBC har bett partiernas toppkandidater att ta ställning i frågor som rör bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsarbete för att få en bild av deras klimatpolitik inför stundande EU-val. Se deras sv...

Ny ordförande och tre nya ledamöter till SGBC:s styrelse

SGBC har den 15 maj hållit årsstämma där nya styrelsemedlemmar valdes. Alexandra Hagen, White Arkitekter, valdes till ny ordförande och nya ledamöter är Anette Seger, Ramboll; Catharina Belfrage Sahls...

Svenska folket: hållbart byggande viktig fråga i EU-valet

SGBC:s senaste Novus-studie visar att en majoritet av svenskarna är missnöjda med politikernas insatser för hållbart byggande, vilket även anges som en viktig valfråga i kommande EU-val....

Nytt internationellt manifest för en hållbar byggd miljö

Ett nytt manifest uppmanar Europas beslutsfattare att driva en mer effektiv klimatpolitik med den byggda miljön i centrum....

Ny spetskompetens till SGBC – tillsätter tre expertroller

SGBC stärker nu sin interna expertkompetens inom tre prioriterade områden; cirkularitet, klimatpåverkan och närlingsliv/politik. Satsningen på de nya expertrollerna är ett led i SGBC:s utvecklingsresa...

Förlängda svarstider för projekt i BREEAM-SE

På grund av ett stort inflöde av ansökningar om certifiering i BREEAM-SE kommer vi att under en period behöva förlänga våra svars- och handläggningstider. Detta gäller för granskningar, tekniska frågo...