Certifiera med GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

GreenBuilding var ett EU-initiativ under åren 2004-2014 med syftet att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing.

Sweden Green Building Council ansvarar sedan 1 juni 2010 för GreenBuilding i Sverige. Sedan EU-initiativet avslutades år 2014 förvaltar och hanterar SGBC certifieringssystemet. I och med detta kunde vissa formella krav tas bort och systemet öppnas för certifiering av bostäder.

Certifieringsprocessen för GreenBuilding

Hur går en certifiering till i GreenBuilding

Frågor och svar om GreenBuilding

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om GreenBuilding

Granskning i GreenBuilding

Granskare står för den huvudsakliga kvalitetssäkringen av ansökningar inför en certifiering i GreenBuilding.