Certifiera med GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Om systemet

GreenBuilding var ett EU-initiativ under åren 2004-2014 med syftet att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing.

Sweden Green Building Council ansvarar sedan 1 juni 2010 för GreenBuilding i Sverige. Sedan EU-initiativet avslutades år 2014 förvaltar och hanterar SGBC certifieringssystemet. I och med detta kunde vissa formella krav tas bort och systemet öppnas för certifiering av bostäder.

Information om avveckling av GreenBuilding

GreenBuilding kommer att avvecklas på grund av satsningar på andra certifieringssystem. En tvåårig utfasningsperiod har nu påbörjats och inga nya registreringar kommer att göras i systemet från och med nu.

För befintliga projekt kommer sista återrapporteringstillfället att göras under januari-april 2024. Dessa återrapporteringar sträcker sig till 2025-04-30 då GreenBuilding är helt utfasat.

Vi på SGBC hjälper gärna till att bolla vad som krävs för att gå över till ett alternativt system och hur det skulle kunna ske. Beroende på om man har nya, relativt nya eller gamla fastigheter kan vi erbjuda att gå över till följande certifieringssystem:

Miljöbyggnad, kontakt Philip Aluko: philip.aluko(@)sgbc.se

Miljöbyggnad iDrift, kontakt Amanda Axelsson: amanda.axelsson(@)sgbc.se

BREEAM, kontakt Marika Gille: marika.gille(@)sgbc.se

 

Certifieringsprocessen för GreenBuilding

Hur går en certifiering till i GreenBuilding

Frågor och svar om GreenBuilding

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om GreenBuilding

Granskning i GreenBuilding

Granskare står för den huvudsakliga kvalitetssäkringen av ansökningar inför en certifiering i GreenBuilding.