Remiss för GreenBuilding 8.0

Ta chansen att vara med och påverka! GreenBuilding 8.0 certifieringen är nu ute på remiss till och med den 17:e september 2021. 

Idag står vi inför en enorm klimatomställning. En nyckeldel i det arbetet är förändring och utveckling av energisystemen. Under omställningen kommer energieffektivisering vara en prioriterad åtgärd. Detta speglas inte bara i EU taxonomins kriterier för energieffektivitet i ny och i renovering av befintlig byggnad, utan också i EU:s arbete med ”Deep renovation”. Den fossilfria energin måste helt enkelt räcka under tiden den byggs ut.

För fastighetsägare och entreprenörer betyder det att de behöver jobba med energieffektivisering av byggnadens drift, vilket inkluderar termiska komfort, ventilation, och varmvattenberedning. Manualen för GreenBuilding 8.0 tillhandahåller metod, vägledning och krav som driver energieffektiviseringen av byggnader framåt. GreenBuilding 8.0 har samma indikatorer som GreenBuilding 7.0 men indikatorers krav är skärpta och/eller förtydligade och kraven publiceras nu i en manual med samma format som manual för övriga certifieringssystem. GreenBuilding 8.0 syftar till att uppnå en 30% reducering av energianvändningen i ny och renoverad befintlig byggnad. Kriterier har linjerats med EU taxonomins delegerade akts krav på energieffektivitet.

För att snabbt sätta dig in i remissversionen rekommenderar vi att du läser remissbrevet först. Det innehåller viktig information om hur du ger remissvar.