Citylab för aktörer

Under 2018 utvecklas Citylab för genomförandeskedet av ett projekt. Det innebär konkret att guiden utvecklas till att även kunna ge stöd till enskilda aktörer då de tar fram handlingsplaner med åtgärder och uppföljning. Dessa kan certifieras. Förutom guiden ges aktörerna stöd via de företagsförlagda kurspaket som erbjuds samt att Citylabsamordnarna utbildas även i genomförandeskedet.

25  representanter från våra medlemsföretag jobbar för fullt i arbetsgrupper med att ta fram indikatorer, utvärdera föreslagen certifieringsmodell, mallar med mera. Betatest och remiss genomförs oktober 2018 till december 2018. Lansering är planerad till mars 2019.

Finansiering sker genom våra medlemmars arbetsinsats och med medel från Vinnova.