Citylab för aktörer

Just nu är utvecklingen av Citylab Guide för aktörer i full gång. Denna del av Citylab-certifieringen ska fokusera på genomförandeskedet av ett stadsutvecklingsprojekt. Det innebär konkret att guiden utvecklas till att ge stöd till enskilda aktörer då de tar fram handlingsplaner med åtgärder och uppföljning. Dessa kan sedan certifieras. Förutom guiden ges aktörerna stöd via de företagsförlagda kurspaket som erbjuds samt att Citylabsamordnarna utbildas även i genomförandeskedet.

25  representanter från våra medlemsföretag jobbar för fullt i arbetsgrupper med att ta fram indikatorer, utvärdera föreslagen certifieringsmodell, mallar med mera. Betatest pågår under början av 2019 och remiss finns ute till och med den 8 februari. Lansering är planerad till maj 2019.

Finansiering sker genom våra medlemmars arbetsinsats och med medel från Vinnova.