Utveckling av NollCO2

Påbyggnadscertifieringen NollCO2 är en effektiv och smart investering för att möta framtidens – och kundernas – behov.

Boverket uppskattar att det behövs minst 600 000 nya bostäder fram till år 2025. Detta är en av Sveriges största samhälls- och klimatutmaningar. Samtidigt har intresset för hållbarhetsfrågor aldrig varit så starkt i som i dag. Kunder, finansinstitut, utländska kapitalfonder, media, banker och hyresgäster kräver allt oftare hållbara byggnader och ett långsiktigt samhällsansvar. Att certifiera sitt byggprojekt är en smart och effektiv investering för att möta dessa högt ställda krav.

Vad är NollCO2?

Vill du veta mer om NollCO2? Här hittar du mer information om vår netto-noll-certifiering.

Användarstöd för NollCO2

Arbetar du i ett pilotprojekt för NollCO2? Här hittar du stöd i ditt arbete.

Tidplan för NollCO2

NollCO2 kommer att lanseras under 2020. Här hittar du tidplanen

Aktuellt i NollCO2

Nu söker vi medlemmar till Tekniska Rådet för NollCO2

Tekniska Rådet för NollCO2 håller nu på att sättas samman och därför söker vi medlemmar till det. Utvecklingen av NollCO2 är inne i ett avgörande skede, där piloterna arbetar med sina projekt och remi...

Lidls Visby-butik först att klara branschens tuffaste hållbarhetscertifiering

Med den nya certifieringen NollCO2 vill Sweden Green Building Council utmana branschen och bidra till utvecklandet av byggnader med netto-noll klimatpåverkan. Först ut att klara den tuffa certifiering...

Ge branschen förutsättningar till att bygga klimatneutralt genom det operativa rådet för NollCO2

Vill du vara med och bidra till att ge bygg- och fastighetsbranschen förutsättningar till att bygga klimatneutralt? Nu söker Sweden Green Building Council personer från medlemsföretag som vill vara me...