Utveckling av NollCO2

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering för klimatneutrala byggnader, utvecklad av Sweden Green Building Council. Med NollCO2 kan växthusgasutsläppen från den byggda miljön minimeras, genom att premiera både energi- och resurseffektivitet och förnybar energiproduktion. Målet är nettonollutsläpp under en byggnads livscykel.NollCO2 ger branschledarna ett verktyg för att minska sin klimatpåverkan och samtidigt bidra till att utveckla metoder och arbetssätt för att uppnå hållbarhet. NollCO2 är bredare än andra certifieringar och inkluderar mer än den färdiga fastigheten och förvaltningen av den. Den första versionen NollCO2 är en pilotversion, där certifieringen testas för att senare lanseras som en version 1.0 under 2020.

Dokument för NollCO2

Här hittar du aktuella dokument för NollCO2, som manualer och stödjande dokument.

Pilotversion av NollCO2

Läs mer om pilotversionen av NollCO2