Småa använder nudging för att puffa boende i en hållbar riktning

Boenden som anpassas till den omgivande naturen. Laddstolpar för elbilar, bytesrum för saker du inte längre behöver, odlingslotter och individuell mätning av värme och varmvatten. Småa satsar på att puffa de boende rätt.

– Jag tror att alla människor vill leva miljövänligt om det är möjligt, men det måste vara lätt, säger Linda Mode, marknadsförare hos byggföretaget Småa. Därför arbetar de nu enligt konceptet nudging, på svenska kan det översättas till "knuffande" eller "puffande".

Enligt grundarna av konceptet påverkar omedvetna faktorer som vanor, normer och signaler om omedelbar belöning oss mer än till exempel priset när vi ska göra olika miljöval. Baserad på modern psykologi och beteendevetenskap "knuffas" människor till att göra hållbara val. En snygg display som visar energibesparingar triggar hjärnans belöningssystem, en kompost som grannarna använder skapar en "komposteringsnorm" och praktiska källsorteringskärl i köket gör sorteringen till en självklarhet.

I miljöprofilområdet Östra Sala Backe i Uppsala satsar Småa stort på nudging genom att bland annat skapa hållbara mötesplatser (The Happy Nudge), ekosystemtjänster (The Bio Nudge) och gröna innovationer (The Green Nudge).

Småa är ett byggföretag, eller en "bostadsutvecklare" som de kallar sig själva. Företaget startades 1927 i Stockholms stads regi och hette då Småstugebyrån och såg då till att människor genom självbyggeri kunde bo i småhus. Idag har Småa byggt cirka 23 000 bostäder i Stockholmregionen, både småhus och flerbostadshus. Sedan en tid tillbaka har de också flera projekt i Mälardalen; i Uppsala, Trosa och Mariefred.

Efter en utredning bestämde sig Småa att satsa på miljöcertifieringar enligt Miljöbyggnad. I samband med utredningen valde man också att gå med i Sweden Green Building Council och miljöcertifierar en stor del av husen.

– I Uppsala har vi fått tre markanvisningar och alla har en stark miljöprofil, där bygger vi passivhus och har flera miljölösningar, berättar Michael Johansson arbetschef och projektutvecklare. Han har varit med och utvecklat Kullö på Vaxholm som byggdes som ekoby.

– I det första projektet på Kullö gjorde vi allt, eget reningsverk, urinseparering och kompost. Komposterna fungerar jättebra och är mycket uppskattade, de boende behöver inte köpa odlingsjord, det får de från komposten. Vi lärde oss mycket av Kullö, som att alla boende inte är beredda att gå hela vägen när det gäller hållbarhet. Samhället var inte heller berett att hantera allt det innebar, berättar Michael.

Därför arbetar Småa idag med att införa färre åtgärder men sådant som fungerar och kan användas av alla.

– Vi satsar på tre huvudåtgärder för varje område, berättar Linda Mode.

Nudging är inte bara något som Småa tillämpar i sina bostadsområden, även på kontoret får personalen knuffar mot en bättre hälsa.

– Jag har varit med och startat konceptet Kropp och Knopp med livskvalitet i fokus, berättar Linda Mode entusiastiskt. Vi lär oss hantera stress och förbättra vår livskvalitet med bland annat yoga, friskvård och mindfulness. Det är fantastiskt roligt och alla är positiva till konceptet!

Text och bild: Susanna Elfors


FAKTA SMÅA

Startade 1927 med namnet Småstugebyrån
Har byggt ca 23 000 bostäder
Bygger egna hem och bostadsrätter
Anpassar bostäderna till den omgivande naturen och bevarar i möjligaste mån träd och berg.
Värdeorden är: personliga hem, attraktiva boendemiljöer och kvalitet över tiden