BREEAM-SE

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden. En ny version, BREEAM-SE 2017, släpptes den 17 oktober 2017.

Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö, men samtidigt ger en bättre investering, då internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad.

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå. Genom BREEAM-SE:s betygsnivåer kan prestandan för en byggnad jämföras med andra BREEAM-SE-bedömda byggnader av samma typ, samt med hållbarhetsprestandan för ett byggnadsbestånd.

Betygsnivåer för BREEAM-SE:

OUTSTANDING ≥ 85%
EXCELLENT ≥ 70%
VERY GOOD ≥ 55%
GOOD ≥ 45%
PASS ≥ 30%
UNCLASSIFIED < 30%

 

Aktuellt i BREEAM-SE
- De senaste händelserna och uppdateringarna

Introduktion till BREEAM-SE
Faktablad om BREEAM-SE

Certifiera en byggnad med BREEAM-SE
- Registrera ett projekt i Building Green Online (inloggning krävs)
- Introduktion till att certifiera enligt BREEAM-SE
Introduktion till BREEAM-SE Accredited Professional

Kurser och hjälp
- Utbildningar i BREEAM-SE
- Personer som är certifierade i BREEAM-SE
- Dokument och manualer för BREEAM-SE 
- Logotyper

Ansöka om att bli BREEAM-SE-assessor
För att bli BREEAM-SE-assessor behöver du ha genomgått erforderlig utbildning. För frågor om utbildningen kontakta . Om du vill ändra eller har frågor om din licens, kontakta Kerstin Hultman-Boye på

Certifierade byggnader

- Se lista över certifierade byggnader i BREEAM (extern länk till BRE)

Ställa en fråga om BREEAM-SE
Har du projektspecifika frågor eller bara en allmän fråga? Läs mer på sidan Ställa en fråga i BREEAM-SE.

Fördelar med BREEAM

Budskapsplattform för BREEAM-SE finns att ladda ner här (pdf)


Rapport från BRE om BREEAMs fördelar (The value of BREEAM) finns här: The Value of BREEAM

breeam value