LEED-nyheter

Här hittar du aktuell information - och äldre uppdateringar - om vad som pågår i LEED.

Snabbguide för LEED-certifiering via Arc

Sweden Green Building Council har tagit fram en snabbguide för LEED-certifiering via den digitala plattformen Arc. Detta är en certifiering för driftskedet av befintliga byggnader. Arc möjliggör för fastighetsägare att dela med sig av byggnadens driftdata, för att uppnå en certifiering som motsvarar byggnadens miljöprestanda i realtid.

Ladda ner snabbguiden här. (PDF)

Utökad besiktning – M&V Plan. Formulär att fylla i för fjärrvärme- och fjärrkylaverk

Vi har börjat få granskningskommentarer, i både v2009 och v4, på att besiktning ska ske av byggnadens energi hela vägen till källan. För byggnader som är försörjda av fjärrvärme eller fjärrkyla kan leverantören själv fylla i följande formulär för poängen för utökad besiktning samt M&V Plan.

Länk till formulär för utökad besiktning finns här. (Word)

Länk till formulär för M&V Plan finns här. (Word)

LEED v4-uppdateringar från Sverige

Du som har erfarenhet från LEED v4 projekt - se hit! SGBC samlar nu in information om vilka grundkrav och poäng i LEED v4 som är mindre kompatibla med svenska förhållanden, vilka som behöver uppdateras och/eller vilka som kan skapa större miljönytta. Vi vill sätta ihop en arbetsgrupp för att jobba med dessa frågor och sedan sammanställa en lista som vi kan delge USGBC för framtida uppdateringar. Detta för att göra LEED-systemet bättre, med ännu större miljönytta! Vi är stolta över att LEED-systemet är globalt och att den påverkan som vi har från Sverige kan göra skillnad över hela världen.

Lista med önskvärda poäng som vi redan har identifierat bör uppdateras finns att hämta här. (Excel-format)

Om du vill vara med i arbetsgruppen eller har förslag på idéer om v4, skicka mail till

Uppdatering för poängen "Materials & Resources - Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients" i LEED v4

SGBC har framgångsrikt fått in en uppdatering i LEED v4 för poängen "Materials & Resources - Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients". Materialingredienser kan numera även listas enligt det europeiska EC-numreringssystemet utöver CASRN. En ytterligare justering är att det nu finns ett internationellt sätt att använda material som har ingredienser med på REACH-listan upp till nivån max 100ppm. Detta gentemot tidigare 0 ppm.

Läs mer hos USGBC (extern länk).

GBCI öppnar i Europa

GBCI Europe har öppnat i München i Tyskland. GBCI är granskningsorgan för LEED och har tidigare enbart funnits i USA. I och med att man öppnat kontoret i Tyskland innebär detta att man i framtiden kommer granska samtliga europeiska LEED-certifieringar i Europa istället för USA. Vi ser fram emot dessa förändringar och återkommer när vi har fler uppdateringar om hur processerna kommer fungera.

Hemsida för GBCI Europe (extern länk).

Äldre nyheter för LEED

2014 10 06

Den senaste versionen av DES Guide finns nu att ladda ner under Dokument för LEED.

2014 08 13

Du kan nu ladda ner LEED In Motion Sweden direkt från vår hemsida. Läs mer under Dokument för LEED.

USGBC har släppt ett nytt verktyg för att se hur många byggnader som certifierats enligt LEED världen över. Sverige-specifika data finns tillgängliga, läs mer på denna sida.

2014 01 13

Listan över certifierade byggnader i Sverige har uppdaterats. Läs mer här.

2013 12 20

Det finns nu möjlighet att anmäla sig till arbetsgrupperna för LEED år 2014. Läs mer på denna sida.

2013 12 09

Regional Priority Credits för version 4 har formaliserats. Läs mer här.