Aktuellt i Miljöbyggnad

Här hittar du aktuell information - och äldre uppdateringar - om vad som pågår i Miljöbyggnad. Följ nyhetsflödet genom RSS genom att lägga till följande flöde i din RSS-läsare: https://www.sgbc.se/aktuellt-i-miljoebyggnad?format=feed&type=rss


Uppdaterade verktyg till MB2 och MB3

Verktyget till indikator 4 har korrigerats med bränsleuppgifter från Umeå Energi.

Verktyget för att beräkna energikravet enligt BBR för lokalbyggnader är kompletterat med BBR25. Notera att energikravet i BBR25 är omformulerad jämfört med tidigare BBR, det kallas numera EPpet.

Uppdateringen gäller både MB2 https://www.sgbc.se/dokument-och-manualer
och MB3 https://www.sgbc.se/miljobyggnad-3-0-manualer-och-verktyg-m-m

Rättat dokument i MB3

Rättat tryckfel i "Sammanfattning av betygskriterier för nyproduktion MB3 180117"

Dagsljuskraven i MB3 kan användas i MB2.2

Det finns önskemål om att använda dagsljuskraven i MB3 i MB2.2 - och det går bra! Villkoret är att hela indikator 12 Dagsljus i MB2.2 byts ut mot hela indikator 11 Dagsljus från MB3.

Versionsnumret på certifieringen kommer att ändras till 2.3 för att markera skillnaden till de byggnader som uppfyller kraven i 2.2. Det krävs ingen ny registrering men ni måste notera i BGO att ansökan ska granskas enligt 2.3. 

Läs mer...

Nya tolkningar till MB2

Vid senaste mötet med Tekniska rådet fattades beslut om 

  • när under året som enkäten kan genomföras, dvs som krävs för GULD på vissa indikatorer
  • krav för öppningsbara fönster i storkök i skolor och förskolor

Läs vidare https://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb

 

Uppdatering av verktyg till Ind 4 i MB2 och MB3

Verktygen till MB2 och MB3 som används för att bestämma betyg till indikator 4 är uppdaterade med fördelning av energi från rökgaskondensering i Jönköping. De finns här https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2017/1015-mb2-ind-4-berakningshjalp-2016-171115-vers-4-180108
o
ch här: https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2017/1014-ind-4-mb3-berakningshjalp-2016-171205-180108-3

Nytt sätt att få uppdateringar om Miljöbyggnad

Nu kan du prenumerera på Aktuellt i Miljöbyggnad genom RSS! RSS-flödet innebär att du automatiskt kan få uppdateringar till RSS-läsare (till exempel Microsoft Outlook eller Feedly m.fl.) när vi publicerar uppdateringar i Aktuellt i Miljöbyggnad. Vår förhoppning är att detta kommer underlätta för dig som sökande att få aktuell information om förändringar och nyheter i Miljöbyggnad och att hålla sig uppdaterade. Större nyheter kommer även publiceras i Sweden Green Building Councils LinkedIn-flöde. Du kan följa SGBC på LinkedIn här.

För att prenumerera på flödet, lägg till följande länk i den RSS-läsare du använder: https://www.sgbc.se/aktuellt-i-miljoebyggnad?format=feed&type=rss

Det nya prenumerationsflödet för Aktuellt i Miljöbyggnad innebär att mejltjänsten Miljöbyggnad Meddelar upphör.

Registrering i Miljöbyggnad 3.0 obligatorisk från 1 januari, 2.2 är öppen till och med 31 december 2017

Det kommer att gå att registrera projekt enligt Miljöbyggnad 2.2 fram till och med den 31 december 2017. Registreringar i 2.2 behöver ej vara godkända före den 1 januari 2018, men måste vara kompletta.
 
Om ett projekt är registrerat i Miljöbyggnad 2.2 men vill växla sin registrering till 3.0 är det kostnadsfritt att göra. Kontakta certifieringssupporten på för att göra detta.
 
Byggnader som registreras i Miljöbyggnad 3.0 före årsskiftet 2017/2018 får fyra kostnadsfria frågor istället för de vanliga tre. Vissa typer av byggnader och registreringar som görs i vissa orter erbjuds rabatt på registreringsavgiften om de görs före årsskiftet. Se lista över dessa här.
 
Verktyg, blanketter och obligatoriska bilagor kommer att publiceras löpande under "Miljöbyggnad 3.0 - Manualer och verktyg m.m." på Miljöbyggnads-sidorna.