Aktuellt i Miljöbyggnad

Här hittar du aktuell information - och äldre uppdateringar - om vad som pågår i Miljöbyggnad. Följ nyhetsflödet genom RSS genom att lägga till följande flöde i din RSS-läsare: https://www.sgbc.se/aktuellt-i-miljoebyggnad?format=feed&type=rss


6 miljoner kvadratmeter Miljöbyggnadscertifierade

- PRESSMEDDELANDE - 

Ny statistik från Sweden Green Building Council visar att 6 miljoner kvadratmeter i Sverige nu är certifierade med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Det är en yta lika stor som 1000 fotbollsplaner.

Läs mer...

Förtydligande om indikator 13 Loggboken i MB3

Vi har rätat ut några frågetecken om loggboken. T ex stryks kravet på redovisning av kandidatämnen i indikator 13, loggboken ska redovisa öppet vilka ämnen som finns i byggvarorna som byggs in och så har vi förtydligat övergångsreglerna för BVD3. Läs Tekniska rådets formuleringar här: https://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb3/1430-loggbok-med-byggvaror

Notera att tanken med loggboken är att fastighetsägaren ska ha en förteckning av vilka byggvaror som har byggts in och veta vilka ämnen som dessa innehåller. Om något ämne visar sig vara farligt i framtiden så ska det vara enkelt att ta reda på om det finns i byggnaden och i så fall var. 

 

Uppdaterade verktyg till indikator 4 för MB2 och MB3

Verktygen till indikator 4 för både MB2 och MB3 har korrigerats med bränsleuppgifter från Gävle Energi. Dessutom är det nu möjligt att i rullistan välja el som har sitt ursprung i biobränsle.

Ny medlem i MB:s tekniska råd - skolor och förskolor

Vi välkomnar Magnus Härdling från SISAB som ny medlem i Miljöbyggnads tekniska råd. SISAB står för Skolfastigheter i Stockholm. 
Många kommuner använder Miljöbyggnad för att bygga bättre skolor och förskolor. Magnus blir ett värdefullt tillskott med sin erfarenhet och kunskap när tekniska rådet ska svara på deras frågor och tolka manualerna. Läs mer om tekniska rådet https://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb3 

Registrering i MB2.3 fram till 2018-04-01

Vi öppnar för registrering i MB2.3 fram till 2018-04-01, det sker genom att ni kontaktar . Eftersom hanteringen medför extrakostnader tar vi ut dubbel registreringsavgift.

Notera att omregistrering från MB2.2 till MB2.3 är kostnadsfritt och sker av sökande själv i BGO. Meddela oss gärna via mail. 

Uppdaterade verktyg till MB2 och MB3

Verktyget till indikator 4 har korrigerats med bränsleuppgifter från Umeå Energi.

Verktyget för att beräkna energikravet enligt BBR för lokalbyggnader är kompletterat med BBR25. Notera att energikravet i BBR25 är omformulerad jämfört med tidigare BBR, det kallas numera EPpet.

Uppdateringen gäller både MB2 https://www.sgbc.se/dokument-och-manualer
och MB3 https://www.sgbc.se/miljobyggnad-3-0-manualer-och-verktyg-m-m

Rättat dokument i MB3

Rättat tryckfel i "Sammanfattning av betygskriterier för nyproduktion MB3 180117"

Dagsljuskraven i MB3 kan användas i MB2.2

Det finns önskemål om att använda dagsljuskraven i MB3 i MB2.2 - och det går bra! Villkoret är att hela indikator 12 Dagsljus i MB2.2 byts ut mot hela indikator 11 Dagsljus från MB3.

Versionsnumret på certifieringen kommer att ändras till 2.3 för att markera skillnaden till de byggnader som uppfyller kraven i 2.2. Det krävs ingen ny registrering men ni måste notera i BGO att ansökan ska granskas enligt 2.3. 

Läs mer...

Nya tolkningar till MB2

Vid senaste mötet med Tekniska rådet fattades beslut om 

  • när under året som enkäten kan genomföras, dvs som krävs för GULD på vissa indikatorer
  • krav för öppningsbara fönster i storkök i skolor och förskolor

Läs vidare https://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb

 

Uppdatering av verktyg till Ind 4 i MB2 och MB3

Verktygen till MB2 och MB3 som används för att bestämma betyg till indikator 4 är uppdaterade med fördelning av energi från rökgaskondensering i Jönköping. De finns här https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2017/1015-mb2-ind-4-berakningshjalp-2016-171115-vers-4-180108
o
ch här: https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2017/1014-ind-4-mb3-berakningshjalp-2016-171205-180108-3

Nytt sätt att få uppdateringar om Miljöbyggnad

Nu kan du prenumerera på Aktuellt i Miljöbyggnad genom RSS! RSS-flödet innebär att du automatiskt kan få uppdateringar till RSS-läsare (till exempel Microsoft Outlook eller Feedly m.fl.) när vi publicerar uppdateringar i Aktuellt i Miljöbyggnad. Vår förhoppning är att detta kommer underlätta för dig som sökande att få aktuell information om förändringar och nyheter i Miljöbyggnad och att hålla sig uppdaterade. Större nyheter kommer även publiceras i Sweden Green Building Councils LinkedIn-flöde. Du kan följa SGBC på LinkedIn här.

För att prenumerera på flödet, lägg till följande länk i den RSS-läsare du använder: https://www.sgbc.se/aktuellt-i-miljoebyggnad?format=feed&type=rss

Det nya prenumerationsflödet för Aktuellt i Miljöbyggnad innebär att mejltjänsten Miljöbyggnad Meddelar upphör.

Registrering i Miljöbyggnad 3.0 obligatorisk från 1 januari, 2.2 är öppen till och med 31 december 2017

Det kommer att gå att registrera projekt enligt Miljöbyggnad 2.2 fram till och med den 31 december 2017. Registreringar i 2.2 behöver ej vara godkända före den 1 januari 2018, men måste vara kompletta.
 
Om ett projekt är registrerat i Miljöbyggnad 2.2 men vill växla sin registrering till 3.0 är det kostnadsfritt att göra. Kontakta certifieringssupporten på för att göra detta.
 
Byggnader som registreras i Miljöbyggnad 3.0 före årsskiftet 2017/2018 får fyra kostnadsfria frågor istället för de vanliga tre. Vissa typer av byggnader och registreringar som görs i vissa orter erbjuds rabatt på registreringsavgiften om de görs före årsskiftet. Se lista över dessa här.
 
Verktyg, blanketter och obligatoriska bilagor kommer att publiceras löpande under "Miljöbyggnad 3.0 - Manualer och verktyg m.m." på Miljöbyggnads-sidorna.