Remiss för certifiering i Citylab kommer i oktober - systemet lanseras i januari

Efter grundligt och noggrant arbete är remissversionen för Citylab Guide med Certifiering snart klar. Remissen går ut för synpunkter den 2 oktober 2017 och remissperioden pågår till den 12 november. Samtliga svar kommer därefter granskas och hanteras av projektledningen och relevanta ändringar kommer göras.

När remissversionen släpps kommer den att publiceras med instruktioner för remissvar på Sweden Green Building Councils hemsida.

Certifieringen inom Citylab kommer att släppas den 17 januari 2018. Indikatorerna och certifieringsinstruktionerna kommer att inkluderas som en del i guiden för Citylab Action. Certifieringsansökningar kommer granskas av oberoende granskare och sedan utfärdas av Sweden Green Building Council.

Remissversionen för Citylab Guide och Certifiering innebär att det utvecklingsarbete som inleddes av branschsamarbetet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar) nu närmar sig en viktig milstolpe. De erfarenheter, utredningar och betatester som genomfördes av HCS har legat till grund för certifieringen i Citylab. Utvecklingen har sedan skett med hjälp av samarbetspartners från privata aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, offentlig förvaltning och akademin. Att se till att alla delar av hållbarhetsfrågorna beaktas har varit centralt i utvecklingen.

Projektledningen och styrgruppen för Citylab vill tacka alla engagerade aktörer som varit delaktiga i detta utvecklingsarbete. Det engagemang som funnits för projektet och den kunskap som alla har bidragit med har varit ovärderligt för utvecklingen av certifieringen.