Anmälan till arbetsgrupper för utvecklingen av Citylab

Tidigare i år lanserade vi Citylabs certifiering av planeringsskedet. Nu är det dags för nästa steg! Vi vill engagera Sweden Green Building Councils medlemmar i den fortsatta utvecklingen av kommande delar av certifieringen. Detta kommer göras i arbetsgrupper där vissa arbetsgrupper fokuserar på genomförandet av stadsutvecklingsprojekt inklusive avtalsskrivning, detaljplanearbete och byggnation. Andra arbetsgrupper kommer fokusera på hur Citylab ska värdera hållbarheten i stadsdelar som är i ett förvaltningsskede. Nedan finner du dokument som förklarar de två olika delarna närmare samt vilka arbetsgrupper det finns att anmäla sig till.

Anmälan om vilken arbetsgrupp du önskar arbeta i som deltagare eller som arbetsgruppsledare görs till senast den 11/6.

Inbjudan till arbetsgrupper Citylab Genomförandeskedet

Inbjudan till arbetsgrupper för Citylab hållbarhetsvärdering av befintliga stadsdelar