​”Obegripligt att det är mer lönsamt att agera icke hållbart”

- PRESSMEDDELANDE -

En av de starkare rösterna i samhällsbyggnadsdebatten är Emma Jonsteg, VD och grundare av Utopia Arkitekter och vice ordförande i Sveriges Arkitekter. Med podcasten Snåret vill hon skapa en branschöverskridande förståelse för byggprocessen. På Building Sustainability 18 pratar hon om utmaningar och nya perspektiv.

Hur går det med hållbarheten i samhällsutvecklingen?

– Visst blir vi bättre men det går för långsamt. Utvecklingen bromsas framförallt för att de ekonomiska incitamenten för att agera hållbart inte är tillräckligt starka. Det är obegripligt att det i många sammanhang fortfarande är mer lönsamt att agera icke hållbart. Det enda sättet att komma vidare på är att ställa om alla system till att skapa större ekonomiska incitament för att producera hållbara lösningar i alla avseenden. Det finns inte tillräckligt många filantroper i världen för att lösa det på något annat sätt.

Hur ser vägen vägen framåt ut?

– Ett stadsbyggande som tar sin utgångspunkt i hållbara lösningar är ett absolut grundkrav. Vi måste börja designa politisk styrning, förvaltning, regelverk och processer för att skapa mesta möjliga nytta och värde baserad på faktisk kunskap om vad vi människor behöver för att kunna få ett gott liv. På lång sikt och på global nivå. Det är ett monumentalt skifte i både tanke och handling vi talar om.

– Det finns en enorm potential i att uppmuntra människors idéer och vilja till medskapande. Det är bevisat många gånger om. Ändå är det få kommuner som aktivt söker nya vägar. Här ligger nästa stora möjlighet att ta täten. De kommuner som på riktigt börjar se sina medborgare som medskapare i denna möjliga förändring – inte bara som väljare och skattebetalare – kommer att bli morgondagens vinnare.

”Goda idéer är inget värda utan politiskt mod”

– Goda idéer är inget värda utan politiskt mod och organisatorisk genomförandekraft i kommunerna. Grundinstinkten hos beslutsfattare är dessvärre allt för ofta att blicka bakåt för att få ett facit för hur man ska agera framåt. Det bygger på ett inbillat riskminimerande genom att försöka upprätthåll status quo, eller i alla fall göra minimala förändringar. Viljan att göra något riktigt bra och nytänkande övertrumfas av rädslan för att göra fel, vilket gör att vi går miste om många stora möjligheter.

--

Building Sustainability 18 är Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande. Konferensen arrangeras av Sweden Green Building Council och Stockholms stad och äger rum den 24-25 oktober 2018 på City Conference Centre i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här!