Slider

Medlemsmöte i Malmö: Hållbara lösningar i befintliga byggnadsbestånd - Från energieffektiv drift till god inomhusmiljö

Den största utmaningen i att få till en god bebyggd miljö är den befintliga bebyggelsen. Den överväldigande majoriteten av dessa behöver energieffektiviseras, men utan att det behövs göras avkall på inomhusklimat och material. SGBC-Syd bjuder nu in till medlemsmöte tillsammans med OCO Nordic. På mötet kommer du få lära dig mer om tre lösningar som kan användas i befintliga byggnader och om forskningen bakom dessa.

Datum: Torsdag den 27 september 2018
Tid: Kl. 08:15-09:45 (frukost serveras från 07:45)
Plats: Midroc, Jungmansgatan 12, Malmö

Anmäl dig online här!

Läs mer...

Medlemsmöte i Stockholm: Solen - utmaningar och möjligheter

Ett frukostseminarium om SMART Solavskärmning

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm den 15 juni!

Vi vill kunna använda så mycket som glas som möjligt i våra byggnader. Det skapar fantastiska miljöer som ger husens invånare ljus och rymd och gränsen mellan ute och inne suddas ut.

Samtidigt ställer det krav på hantering av bländning, övertemperaturer och energianvändning. Solavskärmning är ett enkelt och smart sätt att hantera dessa utmaningar, utan att ge avkall på fördelarna med glaset i arkitekturen. Bara man vet hur.
 
Välkommen på frukostseminarium med Svenska Solskyddsförbundet där de delar med sig av erfarenheter och där spännande lösningar visas. Du får veta mer om lagar och regler, praktiska fall och utvecklingsverktyg som ger nya vinklar i vardagen.

Anmälan görs via onlineformulär.

Datum: 15 juni 2018
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Helio Hötorget, Hitechbuilding, Sveavägen 9
Rum: Tim-Berners Lee

Läs mer...

Hållbara lösningar i befintliga byggnadsbestånd - Från energieffektiv drift till god inomhusmiljö

OBS! Nytt datum den 27 september och flyttat till Malmö

Den största utmaningen i att få till en god bebyggd miljö är den befintliga bebyggelsen. Den överväldigande majoriteten av dessa behöver energieffektiviseras, men utan att det behövs göras avkall på inomhusklimat och material. SGBC-Syd bjuder nu in till medlemsmöte tillsammans med OCO Nordic. På mötet kommer du få lära dig mer om tre lösningar som kan användas i befintliga byggnader och om forskningen bakom dessa.

Datum: Torsdag den 27 september 2018
Tid: Kl. 08:15-09:45 (frukost serveras från 07:45)
Plats: Midroc, Jungmansgatan 12, Malmö

Anmäl dig online här!

Läs mer...

Miljöinventering av byggnader - Hur noggrant behöver den göras?

En miljöinventering eller miljöbedömning av god kvalitet är viktig för att minimera miljö- och hälsoriskerna under förvaltning och inför renovering, ombyggnation eller rivning. Vid detta seminarium lyfter Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna frågan om vilka krav som bör ställas på en miljöinventering, rapporteringen och inventeraren. Hur djupgående behöver en miljöbesiktning vara? Vad säger lagen, certifieringar och branschinitiativ?

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE.

Datum: 4 juni 2018
Tid: 13:00-15:00
Plats: Ljusgården på Drottninggatan 33, Stockholm

Läs mer...

Stommen och grundens klimatpåverkan i Miljöbyggnad 3.0

SGBC-Väst bjuder in till öppet medlemsmöte med fokus på den nya indikatorn ”Stommen och grundens klimatpåverkan” – Miljöbyggnad 3.0. Varför kom den till? Hur ska vi bedöma och beräkna klimatpåverkan? Hur jobbar leverantörerna av trä och betong för att minska och redovisa klimatpåverkan? Vad innebär kravet för branschen i stort?

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC VÄST

Datum: Onsdag den 21 mars 2018
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Kjellgren Kaminsky Architecture,Viktor Rydbergsgatan 14 i Göteborg

Läs mer...

Social hållbarhet ur flera perspektiv

Välkommen på medlemsmöte och årsmöte med SGBC-Syd! Hur gestaltas stadens rum, hur utformas fastigheter och hur hanteras utmaningarna när staden förtätas och mångmiljonprogrammen byggs om? NORD Architects från Köpenhamn, Skanska och BoKlok delar med sig av sitt arbete med social hållbarhet.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC-SYD

Datum: 2 februari 2018
Tid: Kl. 13.00-16.00
Plats: Skrivaregatan 1 (Skanskas kontor), Hyllie i Malmö 
Vi behöver din anmälan senast den 31 januari.

Läs mer...

Avfallshantering i Göteborg - hur?

SGBC-Väst bjuder in till medlemsmöte med fokus på avfallshantering i Göteborg. Hur får vi bästa miljönytta med våra lokala, regionala och nationella förutsättningar? Styr prisbilderna rätt? Hur ser marknadens aktörer ut? Hur ser kopplingen med energimarknaden ut? Vad säger Miljöbalken? Efter frukostmötet hålls årsmöte för SGBC-Väst med inval av nya medlemmar i arbetsutskottet. 

Datum: 11 december 2017
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Studenternas hus, Götabergsgatan 17 i Göteborg
Vi behöver din anmälan senast den 6 december. 

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC-VÄST

Läs mer...

Solen - utmaningar och möjligheter

Välkommen på medlemsmöte i Göteborg!

Vi använder mer och mer glas i våra byggnader. Detta skapar spännande miljöer med en fantastisk utblick till omgivningen – vilket hyresgästen värdesätter högt.

Samtidigt ställer det nya krav på hantering av bland annat bländning, övertemperaturer och energianvändande. Solavskärmning är ett smart sätt att hantera dessa utmaningar! Välkommen på frukostseminarium med Svenska Solskyddsförbundet där spännande lösningar visas. Vi får veta mer om lagar och regler, praktiska fall och utvecklingsverktyg som ger nya vinklar i vardagen.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE I GÖTEBORG

Datum: 1 december 2017
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg

Läs mer...

Sharing is caring - nya samarbeten för miljön

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm!

Byggbranschen är en av de mest resurskrävande industrier som finns. Den gröna omställningen pågår men går enligt flera svenska branschorganisationer för långsamt. Loop Rocks, Sveriges första digitala marknadsplats för återanvända byggnadsmassor, bjuder in till medlemsmöte för att diskutera hur byggbranschen kan bli mer cirkulär och hållbar.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE I STOCKHOLM

Datum: 9 oktober 2017
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm (Tunnelbanestationen Hötorget)

Läs mer...