Sweden Green Building Council anordnar kommunseminarium

utbildningsfoto

Varför ska man miljö- och hållbarhetscertifiera och på vilket sätt är det intressant för kommuner? Fler och fler hus som byggs idag är miljöcertifierade och det går också att hållbarhetscertifiera en hel stadsdel. Erfarenheter visar att certifieringar är ett mycket effektivt sätt att arbeta med hållbar stadsutveckling eftersom metoderna redan är beprövade och kommuner och bostadsbolag slipper skapa egna system och ”uppfinna hjulet på nytt”. Vill ni veta mer om hur miljö/hållbarhetscertifieringar fungerar i praktiken? Då är ni välkomna till Sweden Green Building Councils inspirationsseminarium!

"Certifieringar som verktyg för att skapa hållbara levande städer"

Tid: Den 17 januari 2013 kl. 12.00-17.00.
Plats: White Arkitekters kontor. Östgötagatan 100, Stockholm.
Kostnad: Kostnadsfritt (500 kr i avbokningsavgift, om anmäld representant eller godkänd ersättare ej deltar)
Moderator: Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council.

Anmälan sker via denna länk. Anmäl dig senast den 13 januari!

De första 100 anmälda får ett exemplar av boken ”Miljöklassning i praktiken” av Sveriges Kommuner och Landsting.

Programmet för dagen ser ut som följer:

12.00 - 12.10 Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council, hälsar alla välkomna!
12.10 - 13.00 Gemensam lättare lunch
13.00 - 13.10 Hållbar stadsutveckling på politisk nivå. Cathrin Bergenstråhle, ordförande i Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnd, berättar om Nackas ståndpunkter för hållbart byggande.
13.10 - 13.25 Det är hållbara stadsdelar det hänger på. Om städers och stadsdelars betydelse för en globalt hållbar utveckling. Susanna Elfors, Tekn. Dr. i samhällsplanering och miljö samt hållbarhetskonsult. 
13.25 - 13.55 Miljö- och hållbarhetscertifieringar skapar nya arbetssätt och nya samarbetsformer. Om arbetet med att skapa en svensk hållbarhetscertifiering för stadsdelar. Ann-Kristin Karlsson, projektledare för HCS; Michael Sillén, Malmö Kommun.
13.55 - 14.10 Varför det är viktigt att kommunerna engagerar sig i hållbarhetscertifieringar. Reflektioner från konsult- och arkitektperspektivet. Jan Wijkmark, hållbarhetskonsult, White Arkitekter.
14.10 - 14.30 Med miljöcertifieringar blir det lätt att förstå och följa upp hållbarhetsarbetet. Om hållbar stadsutveckling i Nacka Kommun. Anna Green, tf miljöchef och ansvarig för hållbart byggande i Nacka kommun.
14.30 - 15.00 Fika
15.00 - 15.20 Byggkravutredningen samt SKL:s syn på hur kommuner kan främja hållbart byggande. Andreas Hagnell, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
15.20 - 15.50 BREEAM, LEED® och Miljöbyggnad för kommuner. Presentationer av de olika miljöcertifieringarna ur ett kommunperspektiv. Catarina Warfvinge, teknisk chef på Sweden Green Building Council.
15.50 - 16.10 Miljöklassning i praktiken för kommuner. Om hur kommuner kan använda sig av hållbarhets- och miljöcertifieringar. Per Lilliehorn, konsult inom hållbart byggande, presenterar SKL:s nya bok ”Miljöklassning i praktiken”. 
16.10 - 17.00 Paneldiskussion. Deltagare: Anna Green, Nacka Kommun; Ann-Kristin Karlsson, SGBC; Catarina Warfvinge, SGBC; Ingmarie Ahlberg, Stockholms Stad; Christina Lindbäck, NCC; Lars Thunberg, Helsingsborgs stad och Andreas Hagnell, SKL.