Upprop – fastighetsägare, förvaltare och sakkunniga till ”Miljöbyggnad förvaltning”!

”Miljöbyggnad förvaltning” är ett system som ska användas för att steg för steg skapa miljömässigt bättre hus. Det engelska BREEAM och det amerikanska LEED har motsvarande system för förvaltning och sedan tidigare finns svenska Miljöstatus för byggnader med redovisning i ett rosdiagram. Miljöstatus kommer införlivas i ”Miljöbyggnad förvaltning” för att skapa ett verkningsfullt och kostnadseffektivt svenskt system.

Vi har kommit ett steg på vägen - en första kartläggning är gjord. Och för att komma vidare ska nu grupper bemannas.

Läs mer...

Nu släpps remissversionen av Miljöbyggnad för byggskedet

En stor del av en byggnads totala miljöpåverkan uppstår när den byggs. För att hantera detta så utvecklas nu Miljöbyggnad för byggskedet, en certifiering som täcker in fyra områden som bedömts som viktiga under just byggskedet.

Miljöbyggnad för byggskedet är ett fristående system som antingen byggherren eller entreprenören tar initiativ till att använda.

I samband med utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0 efterfrågades just att byggskedet inkluderades i "Miljöbyggnad för nyproduktion". Samtidigt fanns önskningar om att systemet inte skulle växa. Därför lyftes byggskedet över till en separat certifiering. Manualen för detta certifieringssystem släpps nu för remiss.

Läs mer...

Miljöbyggnad för förvaltning - nu startar utvecklingsarbetet

”Miljöbyggnad för förvaltning” ska bli ett verktyg för fastighetsägare som: 

  • kan användas för att hålla koll på och redovisa byggnaders miljöprestanda 
  • kan användas som stöd vid planering, beslut och uppföljning av miljöåtgärder.

En nyligen genomförd marknadsundersökning hos Sweden Green Building Councils fastighetsägare visar att det finns ett starkt behov av ett sådant verktyg som bygger på Miljöbyggnads principer. ”Miljöbyggnad för förvaltning” blir ett komplement till systemet ”Miljöbyggnad för befintliga byggnader” vars BRONS-krav kan vara svåra att uppnå och som inte ger vägledning om prioritering av åtgärder.

Delta i våra workshops

I workshop-form vill vi fånga upp era önskemål och behov så att vi får fram ett användbart system. I första hand vänder sig workshopen till dig som jobbar med drift- och förvaltning som fastighetsägare eller rådgivare. Medlemmar i Sweden Green Building Council har förtur till våra träffar. 

Läs mer...