Nedan publiceras aktuella medlemsmöten som arrangeras av SGBC.

Medlemsmöte i Malmö: Hållbara lösningar i befintliga byggnadsbestånd - Från energieffektiv drift till god inomhusmiljö

Den största utmaningen i att få till en god bebyggd miljö är den befintliga bebyggelsen. Den överväldigande majoriteten av dessa behöver energieffektiviseras, men utan att det behövs göras avkall på inomhusklimat och material. SGBC-Syd bjuder nu in till medlemsmöte tillsammans med OCO Nordic. På mötet kommer du få lära dig mer om tre lösningar som kan användas i befintliga byggnader och om forskningen bakom dessa.

Datum: Torsdag den 27 september 2018
Tid: Kl. 08:15-09:45 (frukost serveras från 07:45)
Plats: Midroc, Jungmansgatan 12, Malmö

Anmäl dig online här!

Läs mer...

Medlemsmöte i Stockholm: Solen - utmaningar och möjligheter

Ett frukostseminarium om SMART Solavskärmning

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm den 15 juni!

Vi vill kunna använda så mycket som glas som möjligt i våra byggnader. Det skapar fantastiska miljöer som ger husens invånare ljus och rymd och gränsen mellan ute och inne suddas ut.

Samtidigt ställer det krav på hantering av bländning, övertemperaturer och energianvändning. Solavskärmning är ett enkelt och smart sätt att hantera dessa utmaningar, utan att ge avkall på fördelarna med glaset i arkitekturen. Bara man vet hur.
 
Välkommen på frukostseminarium med Svenska Solskyddsförbundet där de delar med sig av erfarenheter och där spännande lösningar visas. Du får veta mer om lagar och regler, praktiska fall och utvecklingsverktyg som ger nya vinklar i vardagen.

Anmälan görs via onlineformulär.

Datum: 15 juni 2018
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Helio Hötorget, Hitechbuilding, Sveavägen 9
Rum: Tim-Berners Lee

Läs mer...

Hållbara lösningar i befintliga byggnadsbestånd - Från energieffektiv drift till god inomhusmiljö

OBS! Nytt datum den 27 september och flyttat till Malmö

Den största utmaningen i att få till en god bebyggd miljö är den befintliga bebyggelsen. Den överväldigande majoriteten av dessa behöver energieffektiviseras, men utan att det behövs göras avkall på inomhusklimat och material. SGBC-Syd bjuder nu in till medlemsmöte tillsammans med OCO Nordic. På mötet kommer du få lära dig mer om tre lösningar som kan användas i befintliga byggnader och om forskningen bakom dessa.

Datum: Torsdag den 27 september 2018
Tid: Kl. 08:15-09:45 (frukost serveras från 07:45)
Plats: Midroc, Jungmansgatan 12, Malmö

Anmäl dig online här!

Läs mer...

Miljöinventering av byggnader - Hur noggrant behöver den göras?

En miljöinventering eller miljöbedömning av god kvalitet är viktig för att minimera miljö- och hälsoriskerna under förvaltning och inför renovering, ombyggnation eller rivning. Vid detta seminarium lyfter Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna frågan om vilka krav som bör ställas på en miljöinventering, rapporteringen och inventeraren. Hur djupgående behöver en miljöbesiktning vara? Vad säger lagen, certifieringar och branschinitiativ?

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE.

Datum: 4 juni 2018
Tid: 13:00-15:00
Plats: Ljusgården på Drottninggatan 33, Stockholm

Läs mer...

Stommen och grundens klimatpåverkan i Miljöbyggnad 3.0

SGBC-Väst bjuder in till öppet medlemsmöte med fokus på den nya indikatorn ”Stommen och grundens klimatpåverkan” – Miljöbyggnad 3.0. Varför kom den till? Hur ska vi bedöma och beräkna klimatpåverkan? Hur jobbar leverantörerna av trä och betong för att minska och redovisa klimatpåverkan? Vad innebär kravet för branschen i stort?

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC VÄST

Datum: Onsdag den 21 mars 2018
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Kjellgren Kaminsky Architecture,Viktor Rydbergsgatan 14 i Göteborg

Läs mer...