Nedan publiceras aktuella medlemsmöten som arrangeras av SGBC.

Solen - utmaningar och möjligheter

Välkommen på medlemsmöte i Göteborg!

Vi använder mer och mer glas i våra byggnader. Detta skapar spännande miljöer med en fantastisk utblick till omgivningen – vilket hyresgästen värdesätter högt.

Samtidigt ställer det nya krav på hantering av bland annat bländning, övertemperaturer och energianvändande. Solavskärmning är ett smart sätt att hantera dessa utmaningar! Välkommen på frukostseminarium med Svenska Solskyddsförbundet där spännande lösningar visas. Vi får veta mer om lagar och regler, praktiska fall och utvecklingsverktyg som ger nya vinklar i vardagen.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE I GÖTEBORG

Datum: 1 december 2017
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg

Läs mer...

Sharing is caring - nya samarbeten för miljön

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm!

Byggbranschen är en av de mest resurskrävande industrier som finns. Den gröna omställningen pågår men går enligt flera svenska branschorganisationer för långsamt. Loop Rocks, Sveriges första digitala marknadsplats för återanvända byggnadsmassor, bjuder in till medlemsmöte för att diskutera hur byggbranschen kan bli mer cirkulär och hållbar.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE I STOCKHOLM

Datum: 9 oktober 2017
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm (Tunnelbanestationen Hötorget)

Läs mer...

Certifiering i Citylab Action - vad innebär det?

Välkommen på öppet medlemsmöte i Göteborg! 

22 stadsutvecklingsprojekt från hela landet har hittills deltagit i Citylab Action - program för hållbar stadsutveckling. Allt fler är nu intresserade av att certifiera sitt hållbarhetsarbete. Men vad innebär det egentligen att certifiera i Citylab Action, och hur skiljer det sig från andra certifieringssystem?

Under morgonen lyssnar vi på föredrag från Sweden Green Building Council, det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling och byggaktörerna NCC och Riksbyggen, som alla medverkat i Citylab Action.

ANMÄLAN ÖPPET MEDLEMSMÖTE I GÖTEBORG

Datum: Måndag den 9 oktober 2017
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Sveriges Byggindustrier, Ekmansgatan 1, Göteborg

Läs mer...

Studiebesök på CITyFiED

Välkommen på studiebesök i Lund!

Var? Lokala hyresgästföreningens lokal, Linero Torg 18
När? 5 april klockan 09.00-11.30 (efter avslutat möte erbjuds en "grab and go"-lunch
Anmälan: Via denna länk, senast 29 mars

Agenda:

 • 9.00 Kaffe och fralla serveras 
 • 9.30 Start
  • Samling och inledning om nätverksträffarna, presentation av hur det har gått med det snart färdiga EU-projektet BuildUpon samt allmän information från Sweden Green Building Council
  • Presentation av projektet och olika renoveringslösningar(LKF, Kraftringen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds kommun)
  • Rundvisning bland byggnaderna och i området
  • Allmän diskussion och sammanfattning
 • 11.30 Avslut och ”grab and go” lunch
Läs mer...