Nedan publiceras aktuella medlemsmöten som arrangeras av SGBC.

Stommen och grundens klimatpåverkan i Miljöbyggnad 3.0

SGBC-Väst bjuder in till öppet medlemsmöte med fokus på den nya indikatorn ”Stommen och grundens klimatpåverkan” – Miljöbyggnad 3.0. Varför kom den till? Hur ska vi bedöma och beräkna klimatpåverkan? Hur jobbar leverantörerna av trä och betong för att minska och redovisa klimatpåverkan? Vad innebär kravet för branschen i stort?

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC VÄST

Datum: Onsdag den 21 mars 2018
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Kjellgren Kaminsky Architecture,Viktor Rydbergsgatan 14 i Göteborg

Läs mer...

Social hållbarhet ur flera perspektiv

Välkommen på medlemsmöte och årsmöte med SGBC-Syd! Hur gestaltas stadens rum, hur utformas fastigheter och hur hanteras utmaningarna när staden förtätas och mångmiljonprogrammen byggs om? NORD Architects från Köpenhamn, Skanska och BoKlok delar med sig av sitt arbete med social hållbarhet.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC-SYD

Datum: 2 februari 2018
Tid: Kl. 13.00-16.00
Plats: Skrivaregatan 1 (Skanskas kontor), Hyllie i Malmö 
Vi behöver din anmälan senast den 31 januari.

Läs mer...

Avfallshantering i Göteborg - hur?

SGBC-Väst bjuder in till medlemsmöte med fokus på avfallshantering i Göteborg. Hur får vi bästa miljönytta med våra lokala, regionala och nationella förutsättningar? Styr prisbilderna rätt? Hur ser marknadens aktörer ut? Hur ser kopplingen med energimarknaden ut? Vad säger Miljöbalken? Efter frukostmötet hålls årsmöte för SGBC-Väst med inval av nya medlemmar i arbetsutskottet. 

Datum: 11 december 2017
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Studenternas hus, Götabergsgatan 17 i Göteborg
Vi behöver din anmälan senast den 6 december. 

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC-VÄST

Läs mer...

Solen - utmaningar och möjligheter

Välkommen på medlemsmöte i Göteborg!

Vi använder mer och mer glas i våra byggnader. Detta skapar spännande miljöer med en fantastisk utblick till omgivningen – vilket hyresgästen värdesätter högt.

Samtidigt ställer det nya krav på hantering av bland annat bländning, övertemperaturer och energianvändande. Solavskärmning är ett smart sätt att hantera dessa utmaningar! Välkommen på frukostseminarium med Svenska Solskyddsförbundet där spännande lösningar visas. Vi får veta mer om lagar och regler, praktiska fall och utvecklingsverktyg som ger nya vinklar i vardagen.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE I GÖTEBORG

Datum: 1 december 2017
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg

Läs mer...