Nedan publiceras aktuella medlemsmöten som arrangeras av SGBC.

Social hållbarhet ur flera perspektiv

Välkommen på medlemsmöte och årsmöte med SGBC-Syd! Hur gestaltas stadens rum, hur utformas fastigheter och hur hanteras utmaningarna när staden förtätas och mångmiljonprogrammen byggs om? NORD Architects från Köpenhamn, Skanska och BoKlok delar med sig av sitt arbete med social hållbarhet.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC-SYD

Datum: 2 februari 2018
Tid: Kl. 13.00-16.00
Plats: Skrivaregatan 1 (Skanskas kontor), Hyllie i Malmö 
Vi behöver din anmälan senast den 31 januari.

Läs mer...

Avfallshantering i Göteborg - hur?

SGBC-Väst bjuder in till medlemsmöte med fokus på avfallshantering i Göteborg. Hur får vi bästa miljönytta med våra lokala, regionala och nationella förutsättningar? Styr prisbilderna rätt? Hur ser marknadens aktörer ut? Hur ser kopplingen med energimarknaden ut? Vad säger Miljöbalken? Efter frukostmötet hålls årsmöte för SGBC-Väst med inval av nya medlemmar i arbetsutskottet. 

Datum: 11 december 2017
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Studenternas hus, Götabergsgatan 17 i Göteborg
Vi behöver din anmälan senast den 6 december. 

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE SGBC-VÄST

Läs mer...

Solen - utmaningar och möjligheter

Välkommen på medlemsmöte i Göteborg!

Vi använder mer och mer glas i våra byggnader. Detta skapar spännande miljöer med en fantastisk utblick till omgivningen – vilket hyresgästen värdesätter högt.

Samtidigt ställer det nya krav på hantering av bland annat bländning, övertemperaturer och energianvändande. Solavskärmning är ett smart sätt att hantera dessa utmaningar! Välkommen på frukostseminarium med Svenska Solskyddsförbundet där spännande lösningar visas. Vi får veta mer om lagar och regler, praktiska fall och utvecklingsverktyg som ger nya vinklar i vardagen.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE I GÖTEBORG

Datum: 1 december 2017
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg

Läs mer...

Sharing is caring - nya samarbeten för miljön

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm!

Byggbranschen är en av de mest resurskrävande industrier som finns. Den gröna omställningen pågår men går enligt flera svenska branschorganisationer för långsamt. Loop Rocks, Sveriges första digitala marknadsplats för återanvända byggnadsmassor, bjuder in till medlemsmöte för att diskutera hur byggbranschen kan bli mer cirkulär och hållbar.

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE I STOCKHOLM

Datum: 9 oktober 2017
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm (Tunnelbanestationen Hötorget)

Läs mer...

Certifiering i Citylab Action - vad innebär det?

Välkommen på öppet medlemsmöte i Göteborg! 

22 stadsutvecklingsprojekt från hela landet har hittills deltagit i Citylab Action - program för hållbar stadsutveckling. Allt fler är nu intresserade av att certifiera sitt hållbarhetsarbete. Men vad innebär det egentligen att certifiera i Citylab Action, och hur skiljer det sig från andra certifieringssystem?

Under morgonen lyssnar vi på föredrag från Sweden Green Building Council, det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling och byggaktörerna NCC och Riksbyggen, som alla medverkat i Citylab Action.

ANMÄLAN ÖPPET MEDLEMSMÖTE I GÖTEBORG

Datum: Måndag den 9 oktober 2017
Tid: Kl. 07.30 - 10.00
Plats: Sveriges Byggindustrier, Ekmansgatan 1, Göteborg

Läs mer...

Fler artiklar...