Höstens nätverksträff! 

Just nu planerar vi för kommande nätverksträff i höst. Önskar du något speciellt tema?
Hör av dig till  med dina tips/önskan! 


6 mars 2018, Göteborg

 

  • Nyheter inom Citylab Action – lansering av nytt certifieringssystem!
  • Masthuggskajen  en levande och hållbar stadsdel öppen för alla
  • Studiebesök - vi besöker Älvrummet! 
  • Hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt – så kan du arbeta med hållbarhet
  • Lanseringsfest 

LADDA NED HELA PROGRAMMET

 


 

 

Tidigare träffar i Citylab Network

2. Den täta staden - natur och människa i fokus

En hållbar stadsdel för alla - vägen dit
Mia Häggström, hållbarhetschef, Fabege AB

Så arbetar vi för att skapa tryggare städer
Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
Reza Yazdi, energi och hållbarhetschef, Rikshem

Klimatanpassning i den täta staden – ekosystemtjänster som verktyg!
Jan Wijkmark, ekolog & hållbarhetsstrateg, c/o city och White arkitekter
My Peensalu, landskapsarkitekt, Stockholm stad

Moderator: Mathias Ahlgren är landskapsarkitekt på Sweco. Han anlitas ofta som expert och processledare i 4/20-metodiken (Symbio City), projekt och utbildning.

Workshopledare:  Åsa Lindgren är en engagerad person som brinner för hållbarhetsfrågor med människan som utgångspunkt. Idag arbetar Åsa på Sweco med hållbarhetsfrågor i stora som små och strategiska till detaljerade projekt.


1. Blandad stad - vad menar vi, och hur gör vi?

Så kan du använda Södertörnsanalysen och Lyckoparadoxfaktorn i planeringen
Marcel Moritz, Huddinge kommun 

Bygga-om-dialogen i Malmö - hur minskar vi klyforna i samhället? 
Bjarne Stenqvist, Bjarne Stenqvist AB

Levande bottenvåningar i Masthuggskajen - så arbetar vi! 
Adelina Lundell, Göteborgs stad

Moderator:
Fredrik Frensborg, WSP