Sista dagen att nominera till föreningens råd inför stämman!

Den 18 april är det sista dagen för att nominera till föreningens råd!

Sweden Green Building Council kommer under 2017 att införa fyra nya råd, som är strategiska och rådgivande till styrelsen. Valberedningen behöver nu förslag på ordförande och medlemmar för dessa råd. Styrelsen efterfrågar en bredd på förslagen för de nya råden, med kandidater från alla medlemskategorier. Vet du någon som skulle passa i råden? Skicka din nominering till  senast den 18 april. Samtliga medlemmar kan nominera till råden.

Läs mer om råden nedan.

Kvalitetsråd
Kvalitetsrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att bibehålla och när möjligt stärka förtroendet för SGBC i enlighet med vår vision.

Produktråd
Produktrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att stärka SGBCs produkterbjudande i enlighet med vår vision.

Medlemsråd
Medlemsrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att bibehålla och attrahera medlemmar till SGBC.

FoU-råd
FoU-rådet ska följa pågående forskning och utveckling inom akademin och industrin samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att säkerställa att SGBC:s certifieringssystem styr mot hållbarhet på kort och lång sikt.