Hämta material

Här kan du hämta hem presentationer och övrigt material för Sweden Green Building Council.

Presentationer och faktablad
Uppdatering av dessa pågår, nya publiceras i början av 2018. Kontakta  om du behöver informationsblad före dess.

Kommunikationsplattformar

Sweden Green Building Council tar i samarbete med medlemmarna fram vägledning och råd om hur man bäst kommunicerar värdet och nyttan med miljöcertifiering av byggnader till sina slutkunder. I våra kommunikationsplattformar finns riktlinjer, förklaringar och goda exempel om hur man tar fram ett budskap för till exempel försäljning av miljöcertifierade bostäder eller kontor. Kommunikationsplattformarna är inte tänkt att användas direkt i kommunikationen med slutkunder, utan ska ses som en vägledning för företagets eller organisationens marknads- och kommunikationsavdelningar att utgå från när man tar fram eget material.

Kommunikationsplattform för Miljöbyggnad v 1.01 (pdf)

Budskapsplattform BREEAM-SE v. 1.0 (pdf)

Synpunkter eller förslag för kommunikationsplattformarna kan skickas till

Logotyper
Medlemmar i Sweden Green Building Council har rätt att använda föreningens logotyp i sin marknadsföring och information.

Logotyperna för Miljöbyggnad, BREEAM-SE, Citylab och GreenBuilding tillhandahålls endast för registrerade projekt och certifierade byggnader och fastigheter. De får ej användas för andra marknadsföringssyften.

För övriga frågor gällande logotyper som Sweden Green Building Council tillhandahåller, kontakta .

För logotypen för LEED, kontakta USGBC, www.usgbc.org

Formulär, ansökningshandlingar och manualer

- Blankett för att ansöka om medlemskap, se Vara medlem
- Dokument rörande Miljöbyggnad, se Miljöbyggnad
- Dokument rörande GreenBuilding, se GreenBuilding 
- Dokument rörande BREEAM-SE, se BREEAM-SE 
- Dokument rörande LEED, se LEED

DI-bilagor
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2017(pdf)
Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2016 (pdf)
Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2014 (pdf)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2013 (pdf)
(bläddringsbart exemplar finns här)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI juni 2012(pdf)
(bläddringsbart exemplar finns här)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2011 (pdf)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2010 (pdf)

Older brochures/factsheets in English
- For future, sustainable building(pdf)
Brochure for Miljöbyggnad (pdf)
- GreenBuildings in Stockholm, Stockholms stad  (pdf) 

Äldre material
Sweden Green Building Council - för ett framtida, hållbart byggande (pdf)
Miljöbyggnad - en svensk certifiering (pdf)
GreenBuildings i Stockholm, Stockholms stad (pdf)
The European GreenBuilding Projects Catalogue Jan 2006-June 2010 (pdf)