Hämta material

Här kan du hämta hem presentationer och övrigt material för Sweden Green Building Council.

 Presentationer och faktablad
Informationsblad om föreningen (pdf)
- Faktablad om Miljöbyggnad (pdf) (uppdatering pågår, nytt dokument kommer inom kort)
- Faktablad om BREEAM-SE (pdf)
- Faktablad om EU GreenBuilding (pdf) (uppdatering pågår, nytt dokument kommer inom kort)
- Faktablad om LEED (pdf)
- Information om medlemskap i Sweden Green Building Council (pdf)
- Information om kurser i miljöcertifiering (pdf)

Kommunikationsplattformar

Sweden Green Building Council tar i samarbete med medlemmarna fram vägledning och råd om hur man bäst kommunicerar värdet och nyttan med miljöcertifiering av byggnader till sina slutkunder. I våra kommunikationsplattformar finns riktlinjer, förklaringar och goda exempel om hur man tar fram ett budskap för till exempel försäljning av miljöcertifierade bostäder eller kontor. Kommunikationsplattformarna är inte tänkt att användas direkt i kommunikationen med slutkunder, utan ska ses som en vägledning för företagets eller organisationens marknads- och kommunikationsavdelningar att utgå från när man tar fram eget material.

Kommunikationsplattform för Miljöbyggnad v 1.01 (pdf)

Budskapsplattform BREEAM-SE v. 1.0 (pdf)

Synpunkter eller förslag för kommunikationsplattformarna kan skickas till Carl-Fredrik Fridén,

Logotyper
Medlemmar i Sweden Green Building Council har rätt att använda föreningens logotyp i sin marknadsföring och information. För att få kopior av logotyperna i EPS-format, vänligen maila till föreningens kommunikatör, Carl-Fredrik Fridén.

Logotyperna för Miljöbyggnad och EU GreenBuilding kan erhållas genom att maila till Carl-Fredrik Fridén. För dessa logotyper gäller följande användarvillkor:
Användarvillkor för logotypen EU GreenBuilding (pdf)
Användarvillkor för logotypen Miljöbyggnad (pdf)

För frågor gällande logotyperna för BREEAM och LEED, kontakta Carl-Fredrik Fridén.

Pressfoton
- Bengt Wånggren, VD
Bilderna hämtas från vårt pressrum hos MyNewsdesk

Formulär, ansökningshandlingar och manualer

- Blankett för ansökan om medlemskap Sweden Green Building Council (pdf)
- Dokument rörande Miljöbyggnad, se Miljöbyggnad
- Dokument rörande GreenBuilding, se GreenBuilding 
- Dokument rörande BREEAM-SE, se BREEAM-SE 
- Dokument rörande LEED, se LEED

Membership application in English
- Form for membership application to Sweden Green Building Council (pdf)

DI-bilagor
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2017(pdf)
Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2016 (pdf)
Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2014 (pdf)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2013 (pdf)
(bläddringsbart exemplar finns här)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI juni 2012(pdf)
(bläddringsbart exemplar finns här)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2011 (pdf)
- Gröna Fastigheter, annonsbilaga i DI, juni 2010 (pdf)

Older brochures/factsheets in English
- For future, sustainable building(pdf)
Brochure for Miljöbyggnad (pdf)
- GreenBuildings in Stockholm, Stockholms stad  (pdf) 

Äldre material
Sweden Green Building Council - för ett framtida, hållbart byggande (pdf)
Miljöbyggnad - en svensk certifiering (pdf)
GreenBuildings i Stockholm, Stockholms stad (pdf)
The European GreenBuilding Projects Catalogue Jan 2006-June 2010 (pdf)

 

Hämta material Sweden Green Building Council