Ställa en fråga i BREEAM-SE

Allmänna frågor 
Allmänna frågor gällande registrering, avgifter etc. skickas till . Frågor gällande utbildningar skickas till .

Tekniska frågor
I registreringsavgiften ingår fem (5) tekniska frågor, därefter tas en avgift ut enligt gällande prislista för BREEAM-SE

Det finns även möjlighet att ställa tekniska frågor utanför ramen för ett registrerat projekt. Frågan faktureras enligt gällande prislista för BREEAM-SE (se avgift för "Additional Technical Queries"). Fakturauppgifter ska anges i frågeformuläret. 

Tekniska frågor ställs i det frågeformulär som finns att ladda ner på sidan Allmänna dokument för BREEAM-SE. Formuläret skickas sedan till .

Följande uppgifter ska anges i frågeformuläret:

  • Projektets namn (som det är registrerat i BGO)
  • Namn på den licensierade BREEAM-SE-assessor som ställer frågan
  • Assessorns licensnummer
  • Ärendenummer i BGO (det litteranummer som genereras vid registreringen)
  • Byggnadstyp (välj handel, kontor eller industri)
  • Indikator som frågan handlar om

Det går bra att ställa frågan på svenska. Om frågan måste stämmas av med BRE måste dock frågan översättas till engelska. För att säkerställa att frågan blir korrekt formulerad utförs översättning av frågeställaren själv. SGBC meddelar frågeställaren om översättning krävs. 

Tänk på att ställa frågan så tydligt som möjligt och att uppge alla uppgifter som krävs för att kunna besvara frågan, detta för att du ska få svar så snabbt som möjligt.

Fälten i sidhuvudet fylls i av SGBC.