Här kommenterar vi kriterier och instruktioner till MB3 baserat på frågor och synpunkter som kommit in eller som vi på annat sätt snappar upp.

Tänk på att ni inte kan referera till texten nedan i certifieringsansökningar - det är som vanligt manualerna, tekniska rådets svar eller projektspecifika svar som gäller för certifiering.

Utnyttja vår certifieringssupport - de ger er svar nästan direkt eller skickar frågan vidare till specialist. Ni når supporten på m

Här finns information om registrering i Miljöbyggnad 3.0 och rabatter på registreringsavgifter.

 

Ind 1
Instruktionstext är rättad, se "Frågor och Tekniska rådets svar till MB3".

Ind 14 
Betygskriteriet är förtydligat, se "Frågor och Tekniska rådets svar till MB3".

Ind 6 - om teknikval i nyproduktion
Ind 6 i MB3 nyproduktion kan tolkas som att det i en Miljöbyggnad ställs krav på vissa tekniklösningar för radonskyddad och radonsäker grund. Men det gör vi inte. Kravet är funktionsbaserade. Vilka tekniska lösningar som behövs beror på radonhalten i mark, önskad radonhalt inomhus, konstruktionstyp, byggnadstyp mm och avgörs i respektive projekt.    

Ind 14 - komplettering av halter i tabell 14:2 nyproduktion
Haltgräns för H317 ("kan orsaka allergisk hudreaktion") ska vara 1% och alltså inte 0,2%. 
H413 ("kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer") ska vara 25% och alltså inte 2,5%.

Ind 1 - uppdatering av beräkningsverktyg
Beräkningsverktyget till indikator 1 hanterade inte kompressoreffekten till fvp - detta är åtgärdat. Dessutom finns det nu en rad och instruktioner för beräkning av värmeförlusterna genom byggnadsdel med t ex garage under. Läs mer i http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2017/04/Sveby-PM-areor-170428.pdf

Flera indikatorer -  förvaltningsrutiner

Vi får en del frågor om kravet på förvaltningsrutiner och hur det ska hanteras vid preliminärcertifieringen. Det finns inga entydiga krav för precis hur förvaltningsrutiner ska se ut, det beror på förvaltningstyp, byggnad och verksamhet. Och det vara svårt att redan under projektering eller byggskede veta hur förvaltningen kommer att se ut. Vid preliminärcertifieringen behöver det dock finnas någon form av dokumentation som visar att byggherren eller den blivande fastighetsägaren är införstådd med att det måste finnas förvaltningsrutiner när byggnaden verifieras (efter två års drift).
Det bör inte medföra några extrakostnader för fastighetsägaren eftersom Miljöbyggnad hakar på befintlig lagstiftning, dvs fastighetsägarens ansvar enligt Miljöbalken. Den kallas också "Egenkontroll enligt Miljöbalken". Kommunen är tillsynsmyndighet och har ofta bra information på sin hemsida om vad som krävs. 

Ind 7 - om frånluftsflöde i små lägenheter
Det planeras och byggs många byggnader nu med små lägenheter - och som en del av er har upptäckt så kan frånluftskraven i kök och badrum leda till riktigt stor luftomsättning. Vi utreder och återkommer med svar på om kraven ska formuleras för små lägenheter.