Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet.

Miljöbyggnad passar för såväl bostäder som lokalbyggnader, stora såväl som små och nya såväl som redan byggda. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler. 

Under kursen får du ta del av de femton indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även med dig kunskap kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator och dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad. 

Du lär dig:

 • Hur systemet Miljöbyggnad är konstruerat
 • Vad och vilka funktioner som bedöms i byggnaden
 • Vad som krävs av den som genomför certifieringen och av övriga som deltar i projektet
 • Hur flera delbetyg blir ett för hela byggnaden
 • Hur ansökan och granskningsprocessen går till
 • Hur Miljöbyggnad används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad
 • Kostnader kopplade till systemet

För vilka passar kursen?
Kursen vänder sig till alla i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad är, hur det fungerar och används.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Inte medlem 7 200 kr exkl moms

Vad är nästa steg?
Efter avslutad baskurs i Miljöbyggnad kan du gå certifieringskursen (C-kurs) i Miljöbyggnad. Läs mer om C-kursen här.

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post utbildning@sgbc.se eller telefon 08-599 294 47.

Kurstillfällen

  Just nu finns inga tillgängliga kurstillfällen, skicka gärna en intresseförfrågan till utbildning@sgbc.se.
 • Kurs:
  Course name
  Datum:
  Kursledare:

Kursledare

Caroline Vilhelmsson är projektledare Miljöcertifering vid Exengo, certifierad och granskare i Miljöbyggnad samt BREEAM International Assessor och BREEAM SE Assessor/Accredited Professional.

Erik Sörbring är certifierad energiexpert vid Ramböll samt certifierad och granskare i Miljöbyggnad.

Magnus Heier är specialist inom energi, inneklimat och byggnadssimulering vid Ramböll, samt certifierad och granskare i Miljöbyggnad.