OBS! Kräver godkänd utbildning i BREEAM International Assessor.

Vill du bli bedömare för certifieringssystemet BREEAM i Sverige? Då är endagskursen BREEAM-SE Assessor rätt för dig.

När ett projekt certifieras enligt BREEAM-SE krävs en BREEAM-SE Assessor som granskar bevisningen och bedömer om projektet uppfyller kraven. Assessorn fungerar alltså som en revisor som opartiskt bedömer om projektet förtjänar det betyg det vill uppnå.

För att bli godkänd svensk assessor krävs att du först går den internationella assessorutbildningen hos BRE, kursen heter BREEAM International New Construction. Därefter behöver du gå endagskursen BREEAM-SE Assessor som fokuserar på den svenska manualen. För att kontrollera kunskaperna avslutas dagen med en tentamen. För mer information om kurstillfällen för den internationella utbildningen, läs mer här

För vilka passar kursen?
Kursen passar dig som vill bli svensk bedömare i certifieringssystemet BREEAM.

Kostnad
Medlem 7 000 kr exkl moms
Inte medlem 11 000 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 30.