Dagsljus i teori och praktik

Vill du veta mer om hur dagsljus påverkar människors hälsa och välbefinnande? I denna kurs kommer du att få lära dig vad ljus är och varför det är bra för oss. Du kommer även få ta del av de myndighetskrav som finns och vad som diskuteras för framtiden.

På senare år har miljöcertifieringssystemen bidragit till att dagsljusfrågan blivit högaktuell. I förlängningen av detta har vi även fått en diskussion om hur faktorer som förtätning, energieffektivisering och myndighetskrav påverkar dagsljuset. Eftersom dagsljuset behöver beaktas i ett tidigt skede under byggprocessen kommer du lära dig vilka åtgärder som bör göras och hur de kan utföras. Ett viktigt läromål är att få en känsla för hur du tidigt identifierar potentiella dagsljusproblem. 

Du lär dig:

 • Fördelar med dagsljus 
 • Sambandet mellan dagsljus och förtätning av städer
 • Fysikaliska begrepp som t ex luminans och illuminans
 • Olika indikatorer som dagsljusfaktor, himmelsfaktor och dagsljusautonomi
 • Hur man integrerar dagsljusplanering i byggprocessen
 • Hur man hanterar simuleringsmodeller och beräknar dagsljus
 • Nuvarande och framtida myndighetskrav
 • Hur man kan identifiera och åtgärda potentiella dagsljusproblem tidigt i byggprocessen

För vilka passar kursen?
Kursen är avsedd för dig som vill lära dig mer om hur du hanterar dagsljus i byggprocessen. Kursen kan ses som en fördjupning i förhållande till kursen "Inneklimat i tidigt skede" inom dagsljusområdet.

Kostnad
Medlem 5 100 kr exkl moms
Ej medlem 7 200 kr exkl moms

Har du några frågor?
Kontakta oss gärna via e-post  eller telefon 08-599 294 47.

Kurstillfällen

  Just nu finns inga tillgängliga kurstillfällen, skicka gärna en intresseförfrågan till .
 • Kurs:
  Course name
  Datum:
  Kursledare:

Kursledare

Max Tillberg är specialist på inneklimat och är teknisk konsult vid Bengt Dahlgren AB.

Paul Rogers är arkitekt och dagsljusspecialist vid BAU. Han är certifierad i Miljöbyggnad och BREEAM International assessor samt BREEAM-SE assessor.